Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1925-ös újságcikk a téli gazdasági iskolákról

1925-ös újságcikk a téli gazdasági iskolákról

A m. kir. gazdasági téli iskolák szervezetének ismertetése

Olvasóink a közelmultban sűrűn érdeklődtek a gazdasági téli iskolák szervezete felől. Midőn alább ezeknek ismertetését adjuk, egyrészt az ő kérdésükre adunk feleletet, másrészt ezúton is fel akarjuk hívni gazdaközönségünk figyelmét ezekre az életrevaló, minden tekintetben a kisgazdaifjak életviszonyaihoz alkalmazott szakoktatási intézményekre. 

A gazdasági téli iskola gazdasági szakiskola és egyben továbbképző iskola is, melyben a gazda-ifjak két téli féléven át alapos elméleti képzést nyernek mindazon ismeretekben, melyekre egy kis- vagy középbirtok okszerű vezetésénél szükség van s ezen elméleti képzést az otthonukban töltendő két nyári félévi gyakorlatban az iskola tanszemélyzetének vezetése mellett kiegészítik.

Az iskola tartama a beiratkozástól a végbizonyítvány elnyeréséig 2 év.
Azonban a család az ifjú gazda 2 évi állandó távolléte folytán egyrészt a legfontosabb és legsürgősebb gazdasági munkáknál ép egyik legmegbízhatóbb munkaerejét nélkülözné, másrészt pedig az ifjú gazda könnyen elszokhatna az otthontól és az otthoni munkától.

Hogy e káros következményektől a szülők és a tanuló megkíméltessenek s a taníttatás is olcsóbb legyen: a tulajdonképeni elméleti oktatás csakis két téli félévére osztatik be s a tanuló csakis ezen időt (október 1-től április 1-ig, mely időszak a vidék gazdasági viszonyainak megfelelőleg módosít ható is) tölti az iskolában, míg a többit otthon a szülei gazdaságában a rendes munkával tölti el.

Az iskolában való tartózkodás és oktatás tehát oly időszakra esik, mikor kevés otthon a gazdasági munka s az ifjak elvonatnak a rájuk nézve káros szórakozásoktól, mint a korcsmázás, kártyázás stb. és tétlenség, munkátlanság helyett hasznosan művelődnek.

E szerint az iskola két osztályból áll: az alsó osztályból (első évesek) és felső osztályból (másodévesek). A tanuló az iskola alsó osztályában elméleti oktatásban részesül: október 1-től április 1-ig, mely után a gazdasági munkák elvégzésére szülei gazdaságába hazatér és ősszel: október 1-én ismét bevonul az iskolába elméleti oktatásra s a felső osztályban április 1-ig elvégzi a második évi tananyagot.

Minden téli félév végén a tanuló vizsgát tesz s midőn az alsó osztályt végző tanuló ősszel a felső osztályba visszatér: az általa otthon vezetett munkanaplóval és jegyzeteivel beszámol az otthoni gazdasági s más tapasztalatairól és munkáiról és bemutatja otthoni állatállományukról szerkesztett törzskönyvét.

Kívánatos tehát, hogy elsősorban oly gazda-ifjak jöjjenek ezen iskolába, kik nem a bizonyítványért, hanem az életre akarnak tanulni, kik büszkék lesznek otthonukra, azt nem hagyják el, sőt oda visszatérve, még erélyesebben akarnak dolgozni.

Az iskola tanterve a következő: 

Tantárgyak                              Alsó osztály                        Felső osztály
                                             elméleti   gyakorlati          elméleti    gyakorlati

Talajmívelés és növény
      termelés                            5                    1                           5                    1
Állattenyésztés                    5                    2                           5                    2
Üzem- és becsléstan           –                   –                           2                       –
Kertészet, szőlőmívelés    2                    1                           2                    1
Magyar nyelvtan                 3                    –                           3                    –
Mennyiségtan                       4                    –                           3                    –
Földrajz                                   1                    –                            1                    –
Természettan                        1                    –                            1                    –
Történelem,

     alkotmánytan                  1                     –                           –                    –
Méhészet, selymészet       –                     –                           1                    –
Háziipar                                  –                     4                           –                    4
Számvitel                                1                     –                           –                    –
Önképző gazdakör               1                     –                           1                    –
Nemzetvédelmi

     előkészítés                         –                     2                           –                    2

Összesen                               24                   10                        24                  10

Elméleti és gyakorlati

      órák száma összesen heti      34                                                34

Felvételi feltétetek:
1. Kifogástalan előélet. 2 Bizonyítása annak, hogy saját, illetve szülei gazdaságában fog az intézet elvégzése közben és után is maradni. 3. Elemi iskolai képzettség. 4 17-21 éves életkor. (Kivételesen fiatalabb vagy idősebb is felvehető.) 5. Egészséges testalkat.

Ilyen téli gazdasági iskola van: Szekszárdon, Hajdudorogon, Nagykőrösön, Kecskeméten, Székesfehérváron és Csökölön (Somogym.).

Jelentkezni lehet a m. kir. gazdasági tanárnál, ki a felsorolt helységekben székel.

Internátus még seholse nyilt meg, azért minden növendék maga gondoskodik élelmezéséről és szállásáról.

 

 
 Statisztika

Most: 3
Összes: 76633
30 nap: 2615
24 óra: 78